Okenné fólie

Okenné fólie

 

 

 

 


Výhody okenných fólií                                                
 
1. Generálne výhody okenných fólií
 
bezpečnosť
vedenie/redukovanie tepelného zisku
redukcia tepelných strát z dôvodu žiarenia
ochrana pred úlomkami skla
zníženie vyblednutia predmetov
zabezpečenie želanej privátnej sféry
získanie jednotného vzhľadu
vyrovnanie medzi teplými a chladnými zónami v budovách
zníženie efektu vyslepovania a oslepovania
 
2. Špeciálne výhody vo veľkých obchodných budovách              
 
bezpečnosť
redukcia nákladov na energiu
komfort bývania a práce
zníženie oslepovania a vyblednutia predmetov za sklom
 
3. Špeciálne výhody v budovách s obchodnými priestormi
 
bezpečnosť a ochrana pre úlomkami skla
zníženie oslepovania a vyblednutia predmetov
komfort
ochrana pred horúčavou                                                                     
 
4. Špeciálne výhody v bytoch
 
ochrana pred úlomkami skla
bezpečnosť
zníženie vyblednutia predmetov
komfort bývania
znížené náklady na prevádzku
znížené oslepovanie
zachovanie privátnej sféry